top of page

Nieuwe relatie invoerscherm in KorènCRM

Bijgewerkt op: 19 feb. 2020

Na analyse van het oude relatie invoerscherm in KorènCRM is gebleken dat er op verschillende plekken winst te behalen was in gebruiksgemak, snelheid en duidelijkheid. Ditzelfde scherm verschijnt wanneer er wijzigingen gemaakt worden bij een relatie.


Een aantal velden die voorheen veel handwerk vereisten, kunnen nu automatisch worden aangepast en/of ingevuld. Naast deze velden staat nu een icoontje van een robot. U kunt op dit icoontje klikken om de robot uit te schakelen en het proces handmatig uit te voeren, als het automatische gedrag om een bepaalde reden niet wenselijk is.

In het scherm zijn de volgende zaken aangepast en geoptimaliseerd:

 1. Hoofdlettergebruik in de velden Voornaam, Initialen, Geboortenaam en Partnernaam wordt automatisch goed gezet.

 2. Het is nu mogelijk om voor de contactpersoon van een bedrijf of locatie, volledige naam-gegevens in te voeren (dus ook een partnernaam en schrijfwijze).

 3. De initialen worden automatisch gevuld op basis van de voornaam. Indien dit niet gewenst is kunt u de robot naast dit veld uitschakelen en afwijkende initialen invullen.

 4. De tussenvoegsels in de geboortenaam en partnernaam worden nu automatisch gesplitst. Het hoofdlettergebruik in de twee delen van de achternamen wordt vanzelf goed gezet. Indien u zelf de splitsing wilt aanbrengen kunt u de robot naast dit veld uitschakelen.

 5. Na het kiezen van een geslacht, wordt de meest voorkomende aanhef voor dit geslacht vanzelf gekozen. Als u een andere aanhef wilt kiezen kunt u de robot naast dit veld uitschakelen.

 6. De geboortedatum staat nu in een enkel veld, in plaats van gesplitst in drie velden. U kunt de geboortedatum nog steeds invoeren in de vorm 311244 (voor 31 december 1944). Zodra u naar het volgende veld wisselt, wordt de datum vanzelf weergegeven in de vorm dd-mm-jjjj (dus 31-12-1944).

 7. Het IBAN kan nu worden ingevoerd tijdens het toevoegen van een relatie.

 8. Het BSN, IBAN en Postcode veld worden rood wanneer deze een ongeldige waarde bevatten.

 9. Elk soort communicatiemiddel kan worden toegevoegd of gewijzigd als standaard. Voorheen kon dit alleen met een telefoonnummer, mobiel nummer of e-mailadres.

 10. Het scherm wordt nu waar mogelijk groot en zonder pop-up weergegeven.

Adres mutaties Toevoegen en muteren van adressen in dit scherm is ook aangepast.

 1. Het is nu mogelijk om het standaardadres aan te passen bij het muteren van de relatie.

 2. Nieuw scherm voor het muteren van adressen. De inhoud van dit scherm wordt ook gebruikt bij het toevoegen en wijzigen van relaties.

Huisnummer toevoeging mag nu in hetzelfde veld achter het huisnummer worden getypt, indien nodig gescheiden door een koppelteken of spatie. (Dus 5C, 25Hs of 12-3). Voor het invoeren van postbussen en buitenlandse adressen zijn nu opties onder ‘Soort adres’. Postcode/huisnummer combinaties welke niet in de postcodetabel staan, worden niet meer geaccepteerd wanneer er is gekozen voor Soort adres: ‘Adres Nederland’. Voor het invoeren van dergelijke adressen moet eerst worden gekozen voor Soort Adres: ‘Afwijkend adres Nederland’. Het veld “Adrestype” heet nu “Adresgebruik”.


Wanneer een adres wordt gewijzigd van een relatie met interrelaties, is het mogelijk om zowel het hoofdlid als de medeleden mee te verhuizen.


留言


bottom of page