top of page

Privacy Statement

Voor alle websitebezoekers van www.koren.nl

Korèn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.koren.nl
Appelgaarde 30
3992 JG  Houten
030-2672310

Persoonsgegevens die wij verwerken

Korèn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via deze website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres (alleen als je inlogt in onze software)

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Lijst met contactgegevens van de klant en eigen gebruikers via een app

 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via deze website.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Als je klant wordt en persoonsgegevens gaat opslaan in onze software dan hanteren we een verwerkersovereenkomst waarmee je akkoord dient te gaan voor je aan de slag gaat. Hierin staat waar de software voor bedoeld is en welke gegevens er mee opgeslagen kunnen worden maar ook wat onze technische en organisatorische maatregelen zijn om privacy en security te waarborgen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Korèn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Korèn neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Korèn) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Korèn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Korèn de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Korèn de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Korèn op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Korèn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Korèn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Korèn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Korèn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies van derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

GOOGLE ANALYTICS

Namen: _ga

_gat_gtag_UA_*

_gid

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 14 maanden
 

 • We hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten

 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd

 • We hebben de mogelijkheid tot 'gegevens delen' uitgezet

 • We maken geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


WIX

Deze website is gemaakt met behulp van Wix. We maken gebruik van dit platform voor de promotie van onze producten en diensten. Als je interesse hebt in onze producten of diensten en je stuurt ons je gegevens dan kunnen je gegevens bewaard worden in de data storage van Wix. Je data bewaren ze op veilige servers achter een firewall. Je gegevens kunnen enkel door Korèn gebruikt worden voor marketing doeleinden. In GEEN geval zal de data van je eigen klanten/relaties in onze applicaties worden bewaard op de servers van WIx. Jouw klantgegevens worden enkel bewaard op Nederlandse servers (zie onderaan deze mail onze beveiligingsmaatregelen)

Bewaartermijn: 48 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Korèn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@koren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Korèn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Korèn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koren.nl. Korèn heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.koren.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
   

Waar bewaren we je gegevens

De persoonsgegevens die we voor je verwerken (de relaties die wilt beheren in onze software, de betrokkenen) als je klant bent verwerken we enkel in Nederland.
Voor KorènCRM heeft Data Processor gekozen voor de datacentra van TransIP. TransIP heeft de beschikking over een eigen ruimte in datacenter DCG (The Datacenter Group Amsterdam). De servers van Data Processor worden onderhouden door Robuust Computer Solutions.

Support
Mail t.b.v. support en onderhoud van KorènCRM gebruikers (medewerkers van de
Verwerkingsverantwoordelijke) maakt Data Processor gebruik van Gsuite (Google LLC)
als Sub-verwerker. 
Voor contact als het gaat om projecten maakt Data Processor incidenteel gebruik van
Trello (Atlassian PTY Ltd). 

Voor het verwerken van financiële gegevens t.b.v. de boekhouding is Reeleezee b.v. sub processor.

Als je op deze website een contactformulier, demoaanvraag of ander formulier invult kunnen we je gegevens bewaren in onze eigen KorènCRM software gehost bij TransIP in datacenter DCG (The Datacenter Group Amsterdam). De servers van Data Processor worden onderhouden door Robuust Computer Solutions. Daarnaast maken we ook gebruik van Gsuite (Google for business, Google LLC) en indien we je mailen is Mailcamp b.v. ook een Sub-verwerker. De Sub-verwerker van Mailcamp i.v.m. het hosten van de data is Exsilia Internet b.v.

Verwerkersovereenkomst

Als je gebruik wilt maken van onze software dan hanteren we een verwerkersovereenkomst waarin staat hoe we privacy en security in de software borgen en welke rechten en plichten je hebt als verwerkingsverantwoordelijke en wij als verwerker.  

Data Protection Officer

Onze Data Protection Officer (DPO)* is Maarten Bakker. Contact kan worden opgenomen per mail via dpo@koren.nl. Zijn FG-nummer is FG001487.

Aanpassingen in onze Privacy Statement

Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op deze website. Korèn adviseert je om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er aanpassingen zijn gemaakt.

 

 

*Een DPO is hetzelfde als een functionaris gegevensbescherming

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 9-7-2018

bottom of page