top of page
  • Foto van schrijverHarry

BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence ofwel managementinformatie is bedrijfsinformatie met betrekking tot uw producten en diensten. Informatie welke gebruikt kan worden om de kwaliteit van uw product en/of dienst en de bedrijfsvoering ervan te verbeteren. Door Business Intelligence te gebruiken wordt de actuele kwaliteit zichtbaar en kan de informatie die hieruit voortkomt gebruikt worden als sturing naar meer kwaliteit en efficiëntie.


Business Intelligence helpt het managementteam om doeltreffend te sturen op de koers die het bedrijf wil gaan, in te grijpen op bedrijfsvoering en het plannen van de toekomst. Alleen juiste informatie kan leiden tot betere beslissingen.


Wanneer je inzicht wil krijgen in bijvoorbeeld je ledenbestand is het belangrijk om te weten wat het verloop is, bijvoorbeeld in bepaalde periodes van het jaar, in de leeftijdsopbouw, wat de redenen zijn van aanmelden en afmelden om daarop te kunnen anticiperen enz..


Belangrijk is ook om diezelfde metingen met vaste regelmaat te kunnen doen zodat je trends kunt waarnemen en daarop acties kunt ondernemen. Presenteer die metingen in grafieken, want alleen getallen zeggen minder dan een grafiek. Toont een grafiek een belangrijke trend dan kun je vandaaruit inzoomen op de getallen. Zorg dat de grafieken plus de data hapklaar gepresenteerd worden aan het management team bijvoorbeeld door een koppeling met een spreadsheet zoals Excel, geautomatiseerd zodat het een vast onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie.


KORÈN CRM …

beschikt over een uitgebreide Business Intelligence module die inzicht geeft in deze beschikbare, doch verborgen en onbenutte, bedrijfsinformatie. Het werkt als een infrarood nachtkijker en maakt deze voor het blote oog onzichtbare informatie beschikbaar op basis van feiten en data. Kortom meten is weten.


תגובות


bottom of page