Inleiding

Koren AVG Ready banner.png

Op deze pagina krijg je een overzicht van onze technische en organisatorische maatregelen om aan te tonen dat en hoe wij compliant zijn aan de GDPR / AVG, de Europese wetgeving rondom privacy. Zoals je misschien weet is de AVG de vervanger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In de links op deze pagina staat beschreven wat voor organisatorische en technische maatregelen we hebben genomen met oog op de AVG. We zijn al jaren bezig zijn om de software te optimaliseren in het kader van de privacy en veiligheid van persoonsgegevens  en blijven als verwerker altijd actief op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Naast GDPR / AVG compliant zien we het ook het als onze taak om klanten (preventief) te adviseren en te waarschuwen voor zaken die privacygevoelig liggen in de werkwijze en wijze van communicatie van klanten. Uiteraard ligt de eindverantwoording voor de verdere omgang met privacy (en wat jullie wel een niet registreren) qua persoonsgegevens bij jullie als verwerkingsverantwoordelijke maar we helpen graag waar we kunnen. In dit document zul je wat meer te weten komen over onze nieuwe AVG tool waarmee we je als verantwoordelijke op eenvoudige wijze helpen voldoen aan vereisten zoals de recht op inzage, recht op vergetelheid en dataportabiliteit.


Inhoudsopgave

AVG Definities

Rechten van data subject (betrokkenen)

Privacy by Design

Backups en bewaartermijn gegevens

Persoonsgegevens naar Korèn versturen

Accountability en documentatieplicht

Privacy Impact Assessment

Verwerkersovereenkomst en Data Pro Statement

Data Protection Officer (DPO)

Data Pro Code certificering

Security

Datalekken