Van zorgvraag tot facturatie

Korèn Zorgbureau is thuiszorg software voor het bemiddelen tussen zzp'er, client en/of zorginstelling. Het traject van zorgvraag tot de facturatie kan hiermee verzorgd worden. Enkele bijzondere features van Zorgbureau:

  • Koppel zzp'ers aan opdrachten op basis van vereiste kwalificaties. Zorgbureau zal bijhouden of een kwalificatie is verlopen en je ook waarschuwen hiervoor. Het systeem zegt geen "nee" maar geeft je wel een suggestie met betrekking tot de planning.

  • Verleners kunnen zelf (on)beschikbaarheid doorgeven.

  • Maak zoveel verschillende tijdsindelingen als gewenst met afwijkende tijdvakken. Je kunt dit per dienst inrichten.

  • Cliënten loggen via de app in en kunnen hun eigen planning inzien maar kunnen ook hun eigen gegevens aanpassen.

  • Plan verleners in bij opdrachtgevers met verschillende locaties.

  • Koppel zzp'ers aan opdrachten op basis van vereiste kwalificaties. Zorgbureau zal bijhouden of een kwalificatie is verlopen en je ook waarschuwen hiervoor. Het systeem zegt geen "nee" maar geeft je wel een suggestie met betrekking tot de planning.

  • Verleners kunnen zelf (on)beschikbaarheid doorgeven.

  • Maak zoveel verschillende tijdsindelingen als gewenst met afwijkende tijdvakken. Je kunt dit per dienst inrichten.

  • Cliënten loggen via de app in en kunnen hun eigen planning inzien maar kunnen ook hun eigen gegevens aanpassen.

  • Plan verleners in bij opdrachtgevers met verschillende locaties.

Dienst details en tijdvakken

Stel per dienst prijzen in voor de verschillende tijdvakken. Je hebt de mogelijkheid om per afzonderlijke dienst prijzen per tijdvak in te stellen. Ook is er een afzonderlijk tijdvak voor officiele feestdagen.

Zzp'er app voor planning, facturatie en clientgegevens
Stel de zorgdossier per cliënt in en hou een dagboek bij