photo-1508416163602-e4eb39645e86.jpg

Verwerkersovereenkomst en Data Pro Statement

We hebben nu een bewerkersovereenkomst beschikbaar voor alle klanten maar deze vervalt met de komst van de AVG omdat de Wbp waaraan gerefereerd wordt en op basis waarvan deze is samengesteld vanaf dan niet meer geldig is. In april komt de nieuwe versie hiervan die geheel conform AVG is met alle nieuwe vereisten vanuit de nieuwe wetgeving daarin verwerkt. Deze zal uiteraard geheel volgens AVG richtlijnen een verwerkersovereenkomst heten met de daarbij behorende terminologie (bijv. verwerkingsverantwoordelijke ipv verantwoordelijke, data subjects ipv betrokkenen enz.). Hiervoor voegen we een Data Pro Statement toe met alle relevante informatie mbt onze technische en organisatorische maatregelen tbv de privacy en veiligheid van de persoonsgegevens. De Data Pro Statement bevat o.a.

  • Geheimhouding

  • Organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen tegen verlies van persoonsgegevens

  • Locatie van de data

  • Datalek protocol

  • Beoogd gebruik van de software

  • Privacy by design maatregelen

  • Beleid inzake backups

  • Sub-processors

  • Functies tbv dataportabiliteit, recht op inzage en recht op vergetelheid

  • Hoe we de data retouren na afloop van een contractperiode