photo-1508416163602-e4eb39645e86.jpg

Verwerkersovereenkomst en Data Pro Statement

Onze verwerkersovereenkomst bestaat uit twee onderdelen:

  1. het Data Pro Statement
  2. de Standaardclausules voor verwerking. 

In het Data Pro Statement geven we inhoudelijk aan welke verwerkingen de software voor geschikt is, wat voor soort gegevens verwerkt worden, hoe we de persoonsgegevens beveiligen, ons datalek protocol en meer. 

Het tweede deel bestaat uit de standaardclausules voor verwerking. Hierin zijn alle algemene onderwerpen opgenomen die op basis van artikel 28 lid 3 AVG in een verwerkersovereenkomst moeten worden. Klik hieronder om de verwerkersovereenkomst in te zien.