nik-macmillan-280300-unsplash.jpg

Privacy Impact Assessment

Wij verwerken op grote schaal (bijzondere) persoonsgegevens o.a. voor jou als verantwoordelijke.Het is voor jou als verantwoordelijke mogelijk vereist om een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren. Als verwerker voorzien we je van de volgende informatie:

  • Een security document met een omschrijving van de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

  • Een overzicht van welke modules en submodules er gebruikt worden binnen de software.

  • Mocht je dat nog niet hebben afgesloten met ons: een verwerkersovereenkomst.

Als verantwoordelijke ben je zelf verantwoordelijk voor het bepalen of een PIA nodig is en ook voor het beoordelen van de risico’s. Als het gaat om beoordelen van risico’s kunnen we je eventueel adviseren en zaken eventueel verder toelichten als het gaat om onze eigen software en processen.