Alarmering

De module Personenalarmering bewaakt het administratief proces rondom aanvraag tot en met aansluiting van een persoonlijk alarmeringssysteem voor de thuiszorg. Alle tussenliggende activiteiten worden ondersteund en bewaakt, zoals:

  • Persoonsalarmering aanvragen door klant
  • Versturen en verwerken aanmeldingsformulieren
  • Aansluiting regelen en administreren
  • Versturen van facturen / incasso
  • Storingsmeldingen registreren
  • Sleutelbeheer / contactpersonen
  • Management informatie
  • Voorraad/status van alarm-apparaten bijhouden, mutatieoverzichten uitdraaien en mailing versturen naar selecties van klanten.
  • CRM met taken- en contactenbeheer.

Wil je meer info? Neem contact op