Algemene voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden 2014 (klik op de link om de voorwaarden in te zien)

Verwerking van persoonsgegevens

standaard verwerkersovereenkomst en Data Pro Statement (Klik op de link om de verwerkersovereenkomst in te zien)

Aanvullende product voorwaarden 

 • Klant krijgt de beschikking over de relatiebeheer module, ledenadministratie module, postcodetabel met updates en webapp WerktVoorMij.

 • Klant mag een maximum van 500 relaties in totaal invoeren in de software. Zodra deze limiet overschreden wordt gaat het abonnement over in een betaalde abonnement vanaf de eerstvolgende maand na de overschrijding.

 • Klant mag per jaar een maximum van 1000 facturen per jaar. Zodra deze limiet overschreden wordt gaat het abonnement over een betaald abonnement van 25 euro per maand vanaf de eerstvolgende maand na de overschrijding.

 • Klant krijgt de beschikking over 1 gelijktijdige gebruiker. Er kunnen wel meerdere login accounts worden aangemaakt maar er kan maximaal 1 gebruiker tegelijkertijd in de software werken.

 • Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden treft u onderaan deze pagina aan. U stemt er hierbij mee in dat wij u deze voorwaarden langs elektronische aanbieden. Op verzoek sturen wij u deze kosteloos toe.

 • Korèn Information Technology BV behoudt zich het recht om de klantnaam met logo te vermelden op haar website, sociale media en eigen digitale en/of fysieke promotiemateriaal. Korèn Information Technology BV behoudt zich het recht om klantervaringen met producten van Korèn Information Technology BV te gebruiken voor marketingdoeleinden ter promotie van deze producten. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van de naam en het logo van de klant en kan worden gecommuniceerd van welke Korèn Information Technology BV producten de klant gebruik maakt.

 • Korèn Information Technology BV verleent niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de software aan medewerkers van klant, gedurende de looptijd van dit contract.

 • Dit contract is per maand eenzijdig opzegbaar door zowel klant als Korèn Information Technology.

 • Per gebruikerslicentie is één gigabyte gratis opslag beschikbaar voor dossiers en documenten.

 • De software is specifiek geoptimaliseerd voor de Nederlandse markt en de kwaliteit van de software, support en updates kan alleen in deze context worden gewaarborgd. Klanten buiten de Nederlandse markt kunnen geen gebruikmaken van onze diensten en producten.

 • Support is er doormiddel van de helpsite: http://koren.werktvoormij.nl Om gebruik te maken van de support hotline dient Klant te upgraden naar Custom.

 • Korèn behoudt zich het recht om aanmeldingen zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

 • Korèn behoudt zich het recht om klanten te e-mailen over het product Korèn Free en andere gerelateerde software producten en diensten. Klant heeft altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven van de mailinglijst.

Deze voorwaarden zijn op 1-5-2018 ge-update