glenn-carstens-peters-203007-unsplash.jpg

Data Protection Officer (DPO)

Gezien het feit dat we grote hoeveelheden data verwerken waarin ook gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt kunnen worden zullen we binnenkort een Data Protection Officer (DPO) benoemen, dit staat gelijk aan een Functionaris van Gegevensbescherming maar is de EU term hiervoor.

Als we de verwerkersovereenkomst in April beschikbaar hebben gesteld maken verstrekken we daarin ook de gegevens van de DPO en beschrijven we de rol van de DPO mbt onze processen, privacy waarborging en security.