luca-bravo-217276-unsplash.jpg

Backups en bewaartermijn gegevens

We bewaren met ingang van mei backups van maximaal 2 maanden oud. Oudere backups worden automatische vernietigd. Mocht het nodig zijn om backups langer te bewaren dan zijn daar mogelijkheden voor maar zijn daar mogelijk wel kosten aan verbonden.

Teruggave gegevens

Bij beëindiging van de overeenkomst en daarmee de bewerkersovereenkomst, of indien van toepassing aan het einde van de overeengekomen bewaartermijnen, of op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal Korèn, kosteloos, naar keuze van opdrachtgever, de persoonsgegevens vernietigen of teruggeven aan opdrachtgever. Teruggave zal plaatsvinden binnen 2 maanden na het beëindigen van de overeenkomst. Op verzoek van opdrachtgever verstrekt Korèn bewijs van het feit dat de gegevens vernietigd of verwijderd zijn. Bij teruggave van de persoonsgegevens zal de aanlevering gebeuren via een standaard database backup-bestand. Op verzoek kunnen de persoonsgegevens ook in een andere format worden teruggegeven, echter zijn hier kosten aan verbonden.