AVG tool voor o.a. dataportabiliteit, recht op inzage en vergetelheid, bewaartermijnen en meer

Je kunt je abonnement upgraden met onze AVG tool. Hiermee kun je van iedere relatie een computer leesbaar bestand genereren uit de software met relatiegegevens (uit alle modules die je gebruikt). De AVG tool genereert een Word bestand met de relatiegegevens en een computer leesbare XML bestand. Dit is inclusief alle dossier documenten. 

Zodoende hoef je bij een dataportabiliteit verzoek van een betrokkene niet alle data handmatig te kopiëren uit de software en in bijv. een Excel document te plakken. r.

Recht op Vergetelheid
Betrokkenen kunnen met deze recht een organisatie verzoeken om alle door hen aangeleverde persoonlijke gegevens volledig te verwijderen. 

Bewaartermijn
Stel een bewaartermijn in en kreeg reminders van de software om relaties definitief te verwijderen. (KorènCRM hanteert een twee-staps proces, eerst inactief maken en vervolgens definitief verwijderen, eventueel in bulk en ook eventueel per reden van afmelding) Zo kun je eenvoudig voldoen aan wat je in je privacy statement staat.

De kosten zijn 15,- per (gelijktijdige) gebruiker per maand. Stuur een mail naar sales@koren.nl als je deze upgrade wilt.